Musendra e vogel e njeriut
Shukupi 2014. Tőlge: Ilir Haxhi

Tagasi