E bukura e historse
Shukupi 2010. Tőlge: Durim Tace

Tagasi